Naturally Grown

Grid List

Showing 1–25 of 81 results

Akabare khorsani – 500 Gm

Akabare khorsani – 500 Gm
रू 282.50

Babari Saag (बाबरी साग) – 200 Gm

Babari Saag (बाबरी साग) – 200 Gm
रू 60.00

Baby Potato – 1 Kg

Baby Potato – 1 Kg
रू 120.00

Beetroot (चुकन्दर) -500gm

Beetroot (चुकन्दर) -500gm
रू 82.50

Bhatmas kosa -1 kg

Bhatmas kosa -1 kg
रू 148.00

Bitter Gourd (तिते करेला) – 500gm

Bitter Gourd (तिते करेला) – 500gm
रू 95.00

Bottlegourd (लौका) – Whfs -1kg

Bottlegourd (लौका) – Whfs -1kg
रू 110.00

Broccoli (ब्रोकौली) – 500gm

Broccoli (ब्रोकौली) – 500gm
रू 96.00

Bullet Khorsani – 500gm

Bullet Khorsani – 500gm
रू 88.00

Button Mushroom (डल्ले च्याउ ) -500gm

Button Mushroom (डल्ले च्याउ ) -500gm
रू 195.00

Capsicum (‌‌भेडे खुर्सानी) – 500gm

Capsicum (‌‌भेडे खुर्सानी) – 500gm
रू 205.00

Carrot (गाजर) -500gm

Carrot (गाजर) -500gm
रू 36.00

Celery – kg

Celery – kg
रू 85.00

Chamsur (चम्सुर ) – 1 Bunch

Chamsur (चम्सुर ) – 1 Bunch
रू 30.00

chayapi ( छ्यापी सुकेको ) – 1 Kg

chayapi ( छ्यापी सुकेको ) – 1 Kg
रू 660.00

Chinese Saag (चाईनिज साग) – 1 Bunch

Chinese Saag (चाईनिज साग) – 1 Bunch
रू 25.00

Coriander (धनिया) – 250gm

Coriander (धनिया) – 250gm
रू 33.75

Coriander (धनिया) – 500 gm

Coriander (धनिया) – 500 gm
रू 67.50

Coriander (धनिया) – Whfs – 100 Gm

Coriander (धनिया) – Whfs – 100 Gm
रू 13.50

Eggplant (भ्यान्टा) -500gm

Eggplant (भ्यान्टा) -500gm
रू 57.50

farsi munta( फर्सीको मुन्टा) – per bunch

farsi munta( फर्सीको मुन्टा) – per bunch
रू 36.00

Flower Mushroom (पाते च्याउ ) – 500 gm

Flower Mushroom (पाते च्याउ ) – 500 gm
रू 260.00

Garlic (लसुन) – 1 Kg

Garlic (लसुन) – 1 Kg
रू 385.00

Garlic (लसुन) -500 gm

Garlic (लसुन) -500 gm
रू 192.50

Gourd (लौका) -500gm

Gourd (लौका) -500gm
रू 55.00