Super Food

Grid List

Showing all 8 results

Dabur Chyawanprash – 1 kg

Dabur Chyawanprash – 1 kg
रू 575.00

Jaggery Biscuit (सखरको बिस्कुट) – Whfs – (1 Kg / 7-8 Pcs)

Jaggery Biscuit (सखरको बिस्कुट) – Whfs – (1 Kg / 7-8 Pcs)
रू 350.00

Processed Honey (प्रशोधित मह) – Whfs – 1 Kg

Processed Honey (प्रशोधित मह) – Whfs – 1 Kg
रू 780.00

Roasted Flax Seed Powder( भुटेको आलसको धुलो ) – Whfs – (100 Gm)

Roasted Flax Seed Powder( भुटेको आलसको धुलो ) – Whfs – (100 Gm)
रू 75.00

Turmeric Powder (बेसारको धुलो) – Whfs – 1 Kg

Turmeric Powder (बेसारको धुलो) – Whfs – 1 Kg
रू 600.00

Yarsagumba-CaterpillarFungus-Bronze- ( Per Pcs )

Yarsagumba-CaterpillarFungus-Bronze- ( Per Pcs )
रू 245.00

Yarsagumba-CaterpillarFungus-Gold- ( Per Pcs )

Yarsagumba-CaterpillarFungus-Gold- ( Per Pcs )
रू 1,150.00

Yarsagumba-CaterpillarFungus-Silver- ( Per Pcs )

Yarsagumba-CaterpillarFungus-Silver- ( Per Pcs )
रू 745.00